Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 29/09/2020, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ 03 lượt (03 người). Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết một số vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Ban Dân nguyện chuyển đến năm 2020; kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt 01 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/9 - 30/9/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/10 - 10/10/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2020 của Chính phủ quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai các Sở, Ban, Ngành báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Triển khai thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại các bể chứa trên địa bàn các huyện: Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi và Hồng Dân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 116 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 387 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 64 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.365 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 386 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.315 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 60 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.291 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 349 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thanh tra Sở

Triển khai Kết luận thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Làm việc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Văn hóa đa năng Thiên Phúc Phước, diện tích 24.484,30 m2 tại ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); Cho phép Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện dự án xây dựng trụ sở tại ấp Gò Cát, xã Điền Hải (huyện Đông Hải), diện tích 2.090,0 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp Đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu nước thải phục vụ tính phí nước thải công nghiệp quý III/2020 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 232

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn