Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 06/10/2021, 15:55
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Ban hành Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2023.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (03 người). Tổ chức đối thoại với công dân huyện Đông Hải. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng đất đối với tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình chất lượng nước mặt tháng 9/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý; Thông qua dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân; Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; Tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức họp các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Vĩnh Lợi trao đổi, thống nhất đề xuất vị trí thực hiện dự án và các nội dung có liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 150 tấn/ngày đêm tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 44 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 79 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 15 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 130 hồ sơ; Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: hoàn thành 46 hồ sơ; Đăng ký thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: hoàn thành 21 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đính chính sai sót: hoàn thành 15 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: Tiếp nhận và hoàn thành 329 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai theo Quyết định công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tổ chức đối thoại với công dân thành phố Bạc Liêu. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng đất đối với tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/9 - 30/9/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/10 - 10/10/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Hướng dẫn Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ ven biển lập thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Kiểm tra và bàn giao dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu; kiểm tra hồ sơ giá đất cụ thể của các khu đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp Đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2).        

Số lượt xem: 48

   Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn