Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ hai, 05/10/2020, 14:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ 03 lượt (03 người). Triển khai các sở, ngành, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1675 về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; phê duyệt 03 hồ sơ Giấy phép khai thác nước dưới đất; 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 01 hồ sơ vùng bảo hộ vệ sinh khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 thuê 4.369,40m2 để xây dựng hạng mục Đường dây 110KV - Trạm biến áp 110KV Hòa Bình mở rộng thuộc Dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình); Báo cáo UBND tỉnh trường hợp UBND thị xã Giá Rai xin chủ trương cho bà Đinh Thị Thanh Thúy chuyển mục đích sử dụng đất 4.632,50 m2 từ đất nuôi trồng thủy sản sang mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khóm 4, phường 1 (thị xã Giá Rai); triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất kỳ (2021 - 2030) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2020.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân. Phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu nước thải phục vụ tính phí nước thải công nghiệp quý III/2020 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 157 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 561 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 64 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 13 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.155 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 423 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.402 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 64 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.374 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 594 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 41

1. Văn phòng Sở

Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc “Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác”; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Chuẩn bị nội dung phục vụ UBND tỉnh làm việc Đoàn công tác Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 1.126.687,83 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý và cho Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải thuê thực hiện dự án Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao Đông Hải tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.   

Số lượt xem: 285

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn