Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 13/10/2021, 09:04
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Tổ chức đối thoại với công dân thành phố Bạc Liêu. Công bố Kết luận thanh tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/9 - 30/9/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/10 -10/10/2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Hoàn chỉnh dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Điều chỉnh danh mục dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an thành phố Bạc Liêu tại phường 1, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Thanh Phu; Điều chỉnh một phần nội dung 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo Sở Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2021. Phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2021 tại huyện Phước Long.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 49 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 83 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 51 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 08 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 97 hồ sơ; Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: hoàn thành 170 hồ sơ; Đăng ký thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: hoàn thành 15 hồ sơ; Đăng ký chuyển từ hộ gia đình sang cá nhân: hoàn thành 10 hồ sơ; Đính chính sai sót: hoàn thành 62 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 17 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 29 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 334 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 1.663 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 187 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 41

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 của ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên; Xử lý đơn thư theo quy định. Triển khai Kết luận thanh tra đến các tổ chức, cá nhân có liên quan theo Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu xin gia hạn tiến độ sử dụng đất tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải; Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP. Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng tại ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; Công ty Cổ phần Super Wind Ennergy Công Lý Bạc Liêu xin gia hạn tiến độ sử dụng đất tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; Xử lý vướng mắc, tồn đọng trong triển khai thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khảo sát các tổ chức công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng. Tiếp tục phối hợp Đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2).           

Số lượt xem: 51

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn