Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 20/10/2020, 16:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh: Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh về việc tiếp và làm việc với ông Lia Yu - Kai (Quốc tịch Đài Loan) về công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất, tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

 4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 102,36m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ dân; Giao 4.427,80m2 đất cho UBND xã Tân Phong, thị xã Giá Rai để xây dựng Trụ sở cơ quan; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường dự án đường dây 110KV Hòa Bình - Đông Hải thuộc địa bàn huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 154 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 443 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 68 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: nhận và hoàn thành 1.310 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 385 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.441 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 51 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.422 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 425 hồ sơ. Tiếp tục xét duyệt kết quả kê khai, đăng ký đất đai xã Châu Hưng A thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin địa chính xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 thuê 4.369,40m2 để xây dựng hạng mục Đường dây 110KV – Trạm biến áp 110KV Hòa Bình mở rộng thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A và Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tôm giá trị gia tăng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Châu Cẩm. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo Kế hoạch số 49/KH-STNMT ngày 13/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số lượt xem: 75

Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn