Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 27/10/2020, 13:40
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát, thống kê, đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch Vụ công tỉnh Bạc Liêu; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tiến độ thực hiện công trình phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Sở Nội vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 2011 - 2020. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 103,36 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý tại phường 1 và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 01 hộ dân. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cho thuê đất đối với 01 tổ chức.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục khảo sát, đánh giá việc thực hiện mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost trên địa bàn các xã.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 232 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 481 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 77 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 16 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.115 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 396 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.392 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 49 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.373 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 418 hồ sơ. Tiếp tục xét duyệt kết quả kê khai, đăng ký đất đai xã Châu Hưng A thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin địa chính xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 44

1. Văn phòng Sở

Rà soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề 6 tháng cuối năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức bàn giao 02 giếng khoan tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi và xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân thuộc Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã Tân Phong để xây dựng trụ sở cơ quan tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo Kế hoạch số 49/KH-STNMT ngày 13/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Số lượt xem: 180

Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn