Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 43 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 02/11/2021, 13:22
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 43 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Ban hành Quyết định phê quyệt gói thầu dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Quyết định phê quyệt gói thầu mua thùng ủ rác hữu cơ cho các xã trên địa bàn huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai. Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện rà soát, đề xuất phân cấp trong giải quyết TTHC theo Đề án của Văn phòng Chính phủ.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người); xử lý 01 thông tin từ đường dây nóng phản ánh về tình trạng ô nhiễm đoạn sông Bạc Liêu - Cà Mau, huyện Đông Hải. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 02 vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Đông Hải; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh chất lượng nước mặt tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Thông báo độ mặn tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 1.521.694,10m2 đất rừng đặc dụng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và giao cho Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải quản lý; Báo cáo UBND tỉnh việc tiếp thu và bổ sung nội dung theo ý kiến của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra, xử lý thông tin theo nội dung phản ánh trên đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng vứt rác thải chưa đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực khóm 2, phường 5; Phối hợp Sở Y tế hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở thu dung, điều trị Covid -19 thị xã Giá Rai.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp nhận tổng số 2.481 hồ sơ đất đai. Đã thực hiện hoàn thành 1.362 hồ sơ, còn lại 1.119 hồ sơ đất đai đang xử lý. Xác nhận biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất 388 hồ sơ. Cung cấp thông tin đất đai 80 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 44

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên; Xử lý đơn thư theo quy định. Tiến hành xác minh vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đối thoại với Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt và công bố danh mục ao, hồ không được san lấp; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/10 - 31/10/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/11 - 10/11/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc thẩm định giá đất cụ thể đối với 03 khu đất tại xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý vướng mắc, tồn đọng trong triển khai thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự thảo Kế hoạch Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

 

Số lượt xem: 48

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn