Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 03/11/2020, 07:55
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44

1. Văn phòng Sở

Triển khai rà soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề 06 tháng cuối năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01lượt (01 người). Báo cáo Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Nhận bàn giao 02 giếng khoan tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi và xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân thuộc Dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

 4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 để xây dựng hạng mục đường dây 110KV - Trạm biến áp 110KV Hòa Bình mở rộng tại xã Vĩnh Hậu A và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) diện tích 4.369,40m2; Cho phép Công ty xây dựng Phúc Lộc Thọ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư Hoài Phong, diện tích 21.524,20m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu nuôi tôm công nghiệp Phạm Đức Ngà, thành phố Bạc Liêu. Thẩm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã: Ninh Quới, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lộc Ninh, Ninh Quới A, Ninh Hòa, Ninh Thạnh Lợi thuộc huyện Hồng Dân. Thông báo thu phí nước thải công nghiệp quý III/2020 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 161 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 444 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 84 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.250 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 376 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.592 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 48 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.556 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 391 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 45

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 10 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Gia hạn 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học phổ thông Bạc Liêu tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thẩm định nghiệm thu nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020.   

Số lượt xem: 148

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn