Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 44 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 09/11/2021, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 44 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Nội vụ kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Sở Tư pháp kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia; dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt và công bố danh mục ao, hồ không được san lấp; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt giá đất cụ thể đối với khu đất thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 - giai đoạn 1; Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thông báo kết quả hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án nhà ở Khu dân cư Hoài Phong, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (75 căn).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 01.1121/TTr-LDCT Liên danh Công ty TNHH Thiên Ân Đông Hải và Công ty Cổ phần phát triển Duyên Hải xin phép vận chuyển vật liệu nạo vét sang bãi chứa thích hợp. Phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu hướng dẫn thực hiện xử lý nước thải tại các cơ sở thu dung, điều trị, khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Tiếp nhận tổng số 2.334 hồ sơ đất đai. Đã thực hiện hoàn thành 1.237 hồ sơ, còn lại 1.097 hồ sơ đang xử lý. Xác nhận biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất 270 hồ sơ. Cung cấp thông tin đất đai 30 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 45

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên; Xử lý đơn thư theo quy định. Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo, chương trình chuẩn bị Tổng kết thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Góp ý dự thảo Báo cáo về quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra hồ sơ xin giao đất xây dựng khu cách ly Hòa Bình; dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định 02 báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chuẩn bị các điều kiện nghiệm thu nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu.

 

Số lượt xem: 45

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn