Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 45 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 16/11/2021, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 45 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông. Lập văn bản đề nghị 02 tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia; dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định phê duyệt và công bố danh mục ao, hồ không được san lấp; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh giao 9.668,20 m2 đất đối với Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Về giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện Phước Long lập hồ sơ xin giao đất xây dựng trụ sở làm việc. Kiểm tra, rà soát lại phạm vi, ranh giới quy hoạch tổng thể mặt bằng thực hiện hai Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1 và Dự án Nhà máy điện gió Kosy.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025; 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 1.833 hồ sơ đất đai. Đã thực hiện hoàn thành 815 hồ sơ; còn lại 1.018 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 201 hồ sơ. Lập văn bản gửi Cục Thuế tỉnh góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 46

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả nâng xếp hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021; tình hình thực hiện công tác pháp chế năm 2021. Tổng hợp góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo, chương trình chuẩn bị Tổng kết thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; Báo cáo UBND tỉnh các vụ yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh ban hành dự thảo Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc xin dừng thực hiện thí điểm lắp đặt 03 phao quan trắc nước mặt tự động ở 03 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục chuẩn bị nghiệm thu nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu.

 

Số lượt xem: 30

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn