Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ hai, 16/11/2020, 16:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 46

1. Văn phòng Sở

Lập văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND cấp huyện.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 01 lượt (01 người); Giám đốc Sở tiếp định kỳ tháng 11/2020: 03 lượt (03 người).  Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét, thẩm định trình phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức họp thẩm định: Báo cáo nghiệm thu dự án Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề cương Dự án Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu thuê 9.129,0m2 đất tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải; Xin ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành đối với dự án thiết kế - dự toán đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Bạc Liêu; Phê duyệt dự án thiết kế - dự toán đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 630/QĐ-STNMT ngày 03/11/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Khảo sát, đánh giá việc thực hiện mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình. Tổ chức họp thẩm định nghiệm thu nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 269 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 391 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 104 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.485 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 452 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.526 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 45 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.500 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 388 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 47

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Sở Nội vụ kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020.

2. Thanh tra Sở

Hoàn chỉnh Kết luận thanh tra đất trồng lúa đối với 05 đơn vị hành chính cấp huyện theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tiếp tục tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi đất tại Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh để giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ dân tái định cư.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.    

 

Số lượt xem: 221

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn