Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 16/12/2020, 07:53
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 50; phương hướng, nhiệm vụ tuần 51 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 50

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp kết quả công tác pháp chế ngành tài nguyên và môi trường năm 2020; Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Công văn số 5359/UBND-KGVX ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 03 lượt (03 người). Hoàn thành dự thảo chương trình, kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/12 - 10/12/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/12 - 20/12/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất. Tổ chức thẩm định 01 hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 410,90 m2 đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 04 hộ dân; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, diện tích 6.032,30 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Triển khai các sở, ngành có liên quan thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 162 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 391 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 51 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.020 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 469 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.203 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 35 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.172 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 406 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 51

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 ngành tài nguyên môi trường.

2. Thanh tra Sở

Trình UBND tỉnh xem xét tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Phối hợp các ngành chức năng có liên quan bàn giao đất ngoài thực cho UBND xã Tân Phong, thị xã Giá Rai và Trường Tiểu học Lê Văn Tám tại xã An Trạch, huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Số lượt xem: 39

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn