Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/12/2020, 15:53
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 51; phương hướng, nhiệm vụ tuần 52 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 51

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 06 lượt (06 người); tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện Tiểu dự án 10 thuộc huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Triển khai các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tăng cường giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 167 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 374 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 48 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 24 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 920 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 444 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.217 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 55 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.072 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 441 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 52

1. Văn phòng Sở

Đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021.

2. Thanh tra Sở

Hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với 05 đơn vị hành chính cấp huyện; dự thảo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Góp ý dự thảo Kịch bản phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Phối hợp các ngành chức năng có liên quan bàn giao đất ngoài thực địa cho UBND xã Tân Phong, thị xã Giá Rai và Trường Tiểu học Lê Văn Tám tại xã An Trạch, huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trên địa bàn tỉnh.          

Số lượt xem: 38

Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn