Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Tài nguyên nước
Thứ năm, 14/01/2021, 09:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,77m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,59m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

Dự báo: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước tại công trình Q597020M1 có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-10,55

-10,68

-10,76

12

-10,58

-10,71

-10,75

18

-10,59

-10,73

-10,80

24

-10,62

-10,75

-10,82

30

-10,62

-10,75

-10,87

Trung bình

-10,59

-10,72

-10,80

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,33m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

Dự báo: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước có xu thế hạ tại công trình Q597030M1. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-13,49

-13,17

-13,33

12

-13,41

-13,17

-13,36

18

-13,23

-13,23

-13,41

24

-13,17

-13,24

-13,44

30

-13,15

-13,29

-13,47

Trung bình

-13,29

-13,22

-13,40

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,38m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,92m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Dự báo: Tại công trình Q59704TM1 trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-12,75

-12,81

-12,95

12

-12,74

-12,86

-13,01

18

-12,81

-12,90

-13,07

24

-12,88

-12,93

-13,13

30

-12,86

-12,94

-13,20

Trung bình

-12,81

-12,89

-13,07

 

Số lượt xem: 53

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn