Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Tài nguyên nước
Thứ năm, 14/01/2021, 09:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 11/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 12/2020 và tháng 01/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,77m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,59m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

Dự báo: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước tại công trình Q597020M1 có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-10,55

-10,68

-10,76

12

-10,58

-10,71

-10,75

18

-10,59

-10,73

-10,80

24

-10,62

-10,75

-10,82

30

-10,62

-10,75

-10,87

Trung bình

-10,59

-10,72

-10,80

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,33m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

Dự báo: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước có xu thế hạ tại công trình Q597030M1. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-13,49

-13,17

-13,33

12

-13,41

-13,17

-13,36

18

-13,23

-13,23

-13,41

24

-13,17

-13,24

-13,44

30

-13,15

-13,29

-13,47

Trung bình

-13,29

-13,22

-13,40

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,38m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,92m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Dự báo: Tại công trình Q59704TM1 trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 11/2020

Mực nước dự báo (m)

Tháng 12/2020

Tháng 01/2021

6

-12,75

-12,81

-12,95

12

-12,74

-12,86

-13,01

18

-12,81

-12,90

-13,07

24

-12,88

-12,93

-13,13

30

-12,86

-12,94

-13,20

Trung bình

-12,81

-12,89

-13,07

 

Số lượt xem: 117

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn