Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6 và tháng 7/2020

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 03/07/2020, 13:15
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6 và tháng 7/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6 và tháng 7/2020 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,29m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,23m tại phường 7, TP. Bạc Liêu (Q597030M1).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại công trình Q597020M có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 5/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 6/2020

Tháng 7/2020

6

-11,12

-11,37

-11,10

12

-11,18

-11,31

-11,06

18

-11,26

-11,24

-10,97

24

-11,33

-11,16

-10,91

30

-11,38

-11,15

-10,90

Trung bình

-11,25

-11,25

-10,99

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,86m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,79m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại công trình Q597030M1 có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 5/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 6/2020

Tháng 7/2020

6

-14,52

-14,71

-14,27

12

-14,63

-14,61

-14,24

18

-14,77

-14,49

-14,23

24

-14,78

-14,35

-14,13

30

-14,85

-14,31

-14,11

Trung bình

-14,71

-14,49

-14,19

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,48m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,15m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại công trình Q597030M1 có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 5/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 6/2020

Tháng 7/2020

6

-13,98

-14,29

-13,92

12

-14,11

-14,22

-13,90

18

-14,24

-14,19

-13,87

24

-14,28

-14,13

-13,83

30

-14,33

-14,00

-13,86

TB

-14,19

-14,17

-13,88

 

Số lượt xem: 118

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn