Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6/2021 và tháng 7/2021

Tài nguyên nước
Thứ tư, 23/06/2021, 07:52
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6/2021 và tháng 7/2021

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6/2021 và tháng 7/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ với tháng 4. Giá
trị hạ thấp nhất là 0,06m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,91m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,59m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Mực nước trung bình tháng 5 dâng, hạ so với tháng 4. Giá trị
hạ thấp nhất là 0,45m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,49m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,97m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng so với tháng 4.
Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,59m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,69m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,68m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không rõ
ràng so với tháng 4. Giá trị hạ thấp là 0,17m tại
phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060) và giá trị dâng cao là 0,08m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,76m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,22m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 5/2021 (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I. Tầng chứa nước qp3

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,56

-11,62

-11,58

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,87

-5,95

-5,92

II. Tầng chứa nước qp2-3

 

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,53

-14,71

-14,63

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,92

-16,03

-15,97

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,41

-13,59

-13,49

III. Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,96

-15,32

-15,08

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,57

-15,62

-15,59

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,49

-13,62

-13,56

IV.Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,60

-14,73

-14,66

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,66

-14,72

-14,68

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,58

-13,79

-13,69

V. Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,16

-14,28

-14,22

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,10

-14,16

-14,12

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-12,71

-12,80

-12,76

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 6 và tháng 7 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3). 

Trong tháng 6 và tháng 7/2021 mực nước có xu thế dâng, hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại công trình xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên có xu thế hạ tại công trình xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ, tuy nhiên có xu thế dâng tại công trình phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1) và có xu thế hạ tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

I. Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,32

-11,60

-11,46

25/5/2021

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,85

-5,97

-5,91

25/6/2021

II. Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,95

-14,51

-14,22

25/5/2021

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,71

-16,03

-15,88

27/5/2021

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,46

-13,53

-13,50

22/6/2021

III. Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,96

-15,44

-15,23

04/6/2021

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,44

-15,67

-15,59

27/5/2021

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,56

-13,65

-13,60

19/6/2021

IV. Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,46

-14,83

-14,68

04/6/2021

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,69

-14,93

-14,81

24/6/2021

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,78

-13,92

-13,86

22/6/2021

V. Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,66

-14,16

-13,91

25/5/2021

2

Q609060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-14,03

-14,32

-14,24

19/6/2021

Số lượt xem: 180

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn