Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7 và tháng 8/2020

Tài nguyên nước
Thứ tư, 19/08/2020, 09:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7 và tháng 8/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7 và tháng 8/2020 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14 m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,26 m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,37 m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Dự báo: Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại công trình Q597020M1 có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 6/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 7/2020

Tháng 8/2020

6

-11,41

-11,28

-11,06

12

-11,41

-11,26

-11,08

18

-11,38

-11,21

-11,00

24

-11,33

-11,17

-10,94

30

-11,27

-11,12

-10,90

Trung bình

-11,36

-11,21

-11,00

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 dâng hạ không đáng kể so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14 m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,82 m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,74 m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

Dự báo: Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại công trình Q597030M1 có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 6/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 7/2020

Tháng 8/2020

6

-14,82

-14,17

-13,74

12

-14,73

-14,16

-13,86

18

-14,58

-14,01

-13,73

-

-14,53

-14,02

-13,85

30

-14,32

-14,88

-13,81

Trung bình

-14,60

-14,05

-13,80

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở phường 1, thị xã Giá Rai là -14,75 m (Q609030) đạt 52,47%. Do đó các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,60 m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,50 m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,17m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1).

Dự báo: Tại công trình Q597030M1 trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

 

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 6/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 7/2020

Tháng 8/2020

6

-14,32

-13,85

-13,60

12

-14,26

-13,88

-13,55

18

-14,13

-13,77

-13,46

24

-14,05

-13,74

-13,40

30

-14,90

-13,66

-13,43

TB

-14,13

-13,78

-13,49

 

Số lượt xem: 261

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn