Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021

Tài nguyên nước
Thứ hai, 04/10/2021, 10:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1); xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030) như sau:

I. Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng, hạ với tháng 7. Giá
trị dâng cao là 0,18m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1). Giá trị hạ thấp là 0,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,89m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,06m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị
dâng cao là 0,09m tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,55m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,82m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,86m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609040).

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất 0,10m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597050).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,56m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,77m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609050).

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng, hạ so với tháng 7. Giá trị dâng cao là 0,21m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q59704TM1) và giá trị hạ thấp là 0,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,04m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,35m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 8/2021 (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước (m)

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

II

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-11,20

-11,12

-11,06

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,85

-5,91

-5,89

III

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,80

-13,86

-13,82

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,79

-15,87

-15,83

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,52

-13,57

-13,55

IIII

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,20

-14,70

-14,44

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,82

-15,91

-15,86

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,52

-13,60

-13,57

IIV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,03

-14,13

-14,09

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,71

-14,82

-14,77

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,52

-13,60

-13,56

VV

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,30

-13,48

-13,38

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,32

-14,39

-14,35

3

Q632060

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-12,95

-13,11

-13,05

II. Dự báo mực nước dưới đất tháng 9 và tháng 10 năm 2021

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng, hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ, tuy nhiên có xu thế dâng tại công trình phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

             Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

 

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo (m)

STT

Công trình

Vị trí

Mực nước dự báo

Ngày xuất hiện mực nước sâu nhất

Nông nhất

Sâu nhất

Trung bình

iI

Tầng chứa nước qp3

1

Q597020M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-10,97

-11,04

-11,00

09/9/2021

2

Q632020

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-5,81

-5,92

-5,88

29/8/2021

iII

Tầng chứa nước qp2-3

1

Q597030M1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,65

-13,82

-13,74

25/8/2021

2

Q609030

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,85

-16,16

-15,98

14/9/2021

3

Q632030

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,56

-13,81

-13,67

22/9/2021

IIII

Tầng chứa nước qp1

1

Q597040

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-14,49

-14,77

-14,61

26/8/2021

2

Q609040

Phường 1, thị xã Giá Rai

-15,70

-15,95

-15,81

27/8/2021

3

Q632040

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,47

-13,63

-13,53

28/8/2021

IIV

Tầng chứa nước n22

1

Q597050

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,86

-14,21

-14,03

27/8/2021

2

Q609050

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,59

-14,89

-14,73

29/8/2021

3

Q632050

Xã Phước Long, huyện Phước Long

-13,04

-13,59

-13,25

29/8/2021

VV

Tầng chứa nước n21

1

Q59704TM1

Phường 7, thành phố Bạc Liêu

-13,18

-13,34

-13,26

25/8/2021

2

Q609060

Phường 1, thị xã Giá Rai

-14,36

-14,52

-14,46

27/8/2021

                                                                                       

Số lượt xem: 44

Vũ Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn