Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 28/08/2018, 08:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 34

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ đất đai, 05 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 05 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đất đai. Giao trả 01 hồ sơ đất đai, 08 hồ sơ xin khai thác tài nguyên nước, 01 hồ sơ môi trường.

2. Thanh tra Sở

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 12 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trình Sở Tài chính thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ, huyện Đông Hải.

4. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Thông báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/8 - 20/8/2018, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/8 - 31/8/2018.

5. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 4.800,0m2 đất đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An tại phường 7, thành phố Bạc Liêu và cho Công ty TNHH hệ thống giáo dục Tâm Tâm thuê; phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long và dự án mở rộng Trường Trung học cơ sở Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

6. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sửa chữa mái đê, khắc phục sạt lỡ, nâng cấp 7 km đê cấp bách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu.

7. Chi cục Biển

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện và thành phố ven biển báo cáo tình hình triển khai thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

8. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp 09 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Scan 160 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải; Sắp xếp đưa vào danh mục lưu trữ 80 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải. Cập nhật 13 tin hoạt động và văn bản chỉ đạo lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

9. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: nhận 177 hồ sơ, hoàn thành 87 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: nhận 162 hồ sơ, hoàn thành 95 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: nhận 51 hồ sơ, hoàn thành 39 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: nhận 99 hồ sơ, hoàn thành 62 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: nhận 06 hồ sơ, hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: nhận và hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: nhận 1.004 hồ sơ, hoàn thành 642 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: nhận và hoàn thành 357 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: nhận và hoàn thành 2.052 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: nhận 44 hồ sơ; Cập nhật 925 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: nhận 341 hồ sơ, hoàn thành 203 hồ sơ.

10. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thành 01 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Báo cáo giám sát môi trường qúy II/2018 cho các công ty, nhà máy trong tỉnh.

11. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Bàn giao sản phẩm đo đạc chính quy phường 1 và phường 7, thành phố Bạc Liêu.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 35

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý III/2018.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra (bổ sung) yêu cầu của bà Dương Thị Loan, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luật (ủy quyền cho ông Huỳnh Châu Mai Sơn) khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là cán bộ (đất ngoài dự án, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu); kết quả đối thoại với ông Trương Văn Dũng, thị trấn Gành Hào; vụ khiếu nại của 03 hộ dân đường Trần Huỳnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Gửi Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Bạc Liêu thuộc dự án xây dựng khu chợ cá - thực phẩm tươi sống huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê; Báo cáo UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 từ nguồn kính phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 

Số lượt xem: 282

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn