Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020 Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2020 Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Long
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

Tài nguyên đất
Thứ sáu, 01/12/2017, 09:25
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

Thực hiện Công văn số 4282/UBND-NC ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017; Công văn số 661/STP- QLXLVPC&TDTHPL ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017. Từ  đầu năm 2017 đến nay công tác theo dõi tình hình đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đạt được một số kết quả cơ bản sau:

Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên các phương tiện thông tin đại chúng như: 05 kỳ phát trên sóng phát thanh, truyền hình; 03 kỳ chuyên mục tài nguyên và môi trường; trên 10 bài viết tuyên truyền trên 02 số bản tin tài nguyên và môi trường với số lượng xuất bản 400 quyển; hơn 30 tin, bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Trong năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 01 lớp tập huấn, triển khai Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức địa chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tổng số có 270 đại biểu tham dự.

 Bảo đảm nguồn lực để thi hành các quy định của pháp luật

- Về cơ sở vật chất: Sở Tài nguyên và Môi trường đã từng bước trang bị cơ bản đầy đủ trang thiết bị, máy móc cho Văn phòng Đăng ký đất đai đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng phần mềm quản lý giao dịch bảo đảm và đã cài đặt, chuyển giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố sử dụng đạt hiệu quả cao trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Về nguồn nhân lực: Hiện nay tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đều bố trí 01 viên chức đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Kết quả thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Từ  đầu năm 2017 đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận và hoàn thành 20.635 hồ sơ (154 hồ sơ tổ chức; 20.481 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân), trong đó: thành phố Bạc Liêu: 3.174 hồ sơ, thị xã Giá Rai: 3.473 hồ sơ, huyện Phước Long: 1.986 hồ sơ, huyện Vĩnh Lợi: 5.536 hồ sơ, huyện Hồng Dân: 2.372 hồ sơ, huyện Đông Hải: 1.612 hồ sơ, huyện Hòa Bình: 2.318 hồ sơ.

- Tổng số phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thu được trong năm 2017: 735.984.000 đồng.

- Tổng số trường hợp được miễn, giảm: 5.846 trường hợp.Trong đó: huyện Vĩnh Lợi: 4.956 trường hợp, huyện Hòa Bình: 459 trường hợp, huyện Phước Long: 55 trường hợp, huyện Hồng Dân: 00 trường hợp, huyện Đông Hải: 200 trường hợp, thị xã Giá Rai: 85 trường hợp, thành phố Bạc Liêu: 91 trường hợp.

Đánh giá chung về tình hình tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nhìn chung, trong thời gian qua việc tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện chặt chẽ, thời gian giải quyết thủ tục được đảm bảo (được thực hiện ngay trong ngày làm việc), trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện đúng quy định (không yêu cầu người nộp hồ sơ nộp bất kỳ giấy tờ nào ngoài thủ tục hành chính đã quy định). Từ đó, công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện kịp thời góp phần giúp cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức … trên địa bàn tỉnh tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Ngọc Thanh Văn phòng Đăng ký đất đai

Số lượt xem: 65

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn