Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 09/9/2019 ĐẾN NGÀY 13/9/2019

Lịch công tác
Thứ hai, 09/09/2019, 15:27
Màu chữ Cỡ chữ
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 09/9/2019 ĐẾN NGÀY 13/9/2019

 

Giám đốc

PHẠM QUỐC NAM

Phó Giám đốc

LỮ THANH TÙNG

Phó Giám đốc

NGUYỄN BÌNH THUẬN

Phó Giám đốc

HỒ VĂN LINH

THỨ HAI

09/9

Sáng

Họp các sở, ngành xử lý vụ việc 719

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Làm việc cơ quan

Chiều

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Công tác huyện Hồng Dân

Làm việc Chi cục Quản lý đất đai.

nt

THỨ BA

10/9

Sáng

- Dự họp TT-UBND tỉnh; Công ty Du lịch Bạc Liêu, định giá đất thị xã Giá Rai

Công tác thị xã Giá Rai

Làm việc Thanh tra Sở (Đoàn kiểm tra KDC).

Họp Tổ liên ngành (Thanh tra Sở chuẩn bị).

Chiều

Dự họp UBND tỉnh (vụ Tịnh độ cư sĩ -719 + vụ ông Muôn + vụ bà Lài, thị xã Giá Rai).

nt

Dự họp UBND tỉnh vụ Tịnh độ cư sĩ - 719.

Dự họp UBND tỉnh vụ ông Muôn + vụ bà Lài, thị xã Giá Rai.

THỨ TƯ

11/9

Sáng

Dự họp UBND tỉnh (đánh giá tăng trưởng 2019, nhiệm vụ 2020).

Làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường (lãnh đạo + công chức chi cục).

Làm việc lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (9 tháng đầu năm 2019).

Làm việc Thanh tra Sở

Chiều

Dự họp Hội đồng thẩm định giá cụ thể.

Hội ý Ban Thường vụ Công đoàn + Ban Thường vụ Đoàn thanh niên về việc tổ chức tết Trung Thu.

Họp vụ ông Lê Văn Chắc, huyện Vĩnh Lợi.

Làm việc cơ quan

THỨ NĂM

12/9

Sáng

Họp Hội đồng tư vấn thành phố Bạc Liêu.

Nghiên cứu tài liệu

Làm việc Đoàn kiểm tra (đ/c Tuy + Đạt).

Làm việc cơ quan

Chiều

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt Sở TN&MT.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt Sở TN&MT.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt Sở TN&MT.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt Sở TN&MT.

THỨ SÁU

13/9

Sáng

Làm việc cơ quan

Làm việc Công ty Trường Phú (Chi cục Bảo vệ môi trường chuẩn bị nội dung).

Làm việc Thanh tra Sở (kế hoạch kiểm tra quý 4).

Làm việc cơ quan

Chiều

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

nt

Số lượt xem: 75

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn