Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nhân sự lãnh đạo

Nhân sự lãnh đạo
Thứ tư, 24/06/2020, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Nhân sự lãnh đạo


LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA LÃNH ĐẠO SỞ 

 

            Họ tên: Phạm Quốc Nam;     Giới tính: Nam.

 - Năm sinh: 1962.

 - Quê quán: xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

 - Trú quán: Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

  - Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Điện thoại: 0913.990.987

- Địa chỉ thư điện tử: nampq@baclieu.gov.vn

  - Ngày vào Đảng: 20/5/1987.

  - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

  - Trình độ Chính trị: Cao cấp

Từ năm 1996 đến tháng 9/2010 là Bí thư Đảng ủy xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long. Từ tháng 8/2011-11/2016 là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ 12/2016 - nay là Giám đốc Sở phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; phụ trách các đơn vị: Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai; theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với thành phố Bạc Liêu.

 

    Họ và tên: Lữ Thanh Tùng;   Giới tính: Nam.

  - Năm sinh: 1964.

  - Quê quán: Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

  - Trú quán: Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

  - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Điện thoại: 0913.193.401

- Địa chỉ thư điện tử: tunglt@baclieu.gov.vn

  - Ngày vào Đảng: 03/02/1994.

  - Trình độ chuyên môn: Đại học Nuôi trồng Thủy sản.

  - Trình độ Chính trị: Cao cấp.

Năm 2003 được điều động về nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu; Tháng 12/2003 giữ chức vụ Trưởng phòng Môi trường; 10/2008 giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến 3/2012 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Phụ trách công tác Công đoàn cơ quan; phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ Môi trường; Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình.

 

Họ và tên: Nguyễn Bình Thuận;         Giới tính: Nam.

  - Năm sinh: 1969.

  - Quê quán: xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

  - Trú quán: Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

  - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Điện thoại: 0939.501.557

- Địa chỉ thư điện tử: thuannb@baclieu.gov.vn

  - Ngày vào Đảng: 07/5/1994.

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý đất đai.

  - Trình độ Chính trị: Cao cấp.

Năm 1997 công tác tại Phòng Đo đạc - Thống kê, Sở Địa chính tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu). Từ năm 1999 đến 12/2013 lần lượt giữ các chức vụ: Phó Phòng Kế hoạch (Sở Địa chính), Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch (Sở Tài nguyên và Môi trường). Tháng 7/2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với huyện Phước Long và Hồng Dân.

Số lượt xem: 278

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn