Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ: BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2020

Bảo vệ môi trường
Thứ năm, 12/11/2020, 14:38
Màu chữ Cỡ chữ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ: BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2020

Vào lúc 14 giờ ngày 09/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 623/QĐ-STNMT ngày 30/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì cuộc họp do ông Lữ Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Đại diện lãnh đạo của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Ông Phan Nhật Khôi đại diện Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường (đơn vị tư vấn) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Mục  tiêu Báo cáo là phản ánh được  thực  trạng  công  tác  bảo vệ môi trường và làm cơ sở cho việc cập nhật, xây dựng báo cáo cho những năm tiếp theo.

Để có cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ, các thành viên hội đồng thẩm định đề nghị bổ sung thêm nội dung về số liệu chỉ tiêu còn thiếu, số liệu phân tích mẫu cần phải thêm thời gian và không gian cụ thể, các nguồn gây ô nhiễm, giải pháp và nguyên nhân,…

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên tại cuộc họp. Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.                                

Số lượt xem: 183

Yến Huê - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn