Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và Báo cáo chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Bảo vệ môi trường
Thứ tư, 07/04/2021, 08:44
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và Báo cáo chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Vào lúc 13 giờ 30 phút  ngày 01/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 theo Quyết định số 119/QĐ-STNMT ngày 16/3/2021 và 15 giờ 30 phút cùng ngày họp thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 theo Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 23/3/2021.  Đại diện Hội đồng thẩm định ông Lữ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo của các Sở: Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải, Y tế, Tài chính, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Ông Phan Nhật Khôi đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển (đơn vị tư vấn) trình bày tóm tắt nội dung 02 nhiệm vụ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và báo cáo chương trình quan trắc tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Mục  tiêu của 02 Báo cáo là phản ánh được thực trạng công tác bảo vệ môi trường, các nguồn ô nhiễm trên địa bàn tỉnh đồng thời làm cơ sở để cập nhật báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh hàng năm. Đồng thời là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

                Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các thành viên hội đồng thẩm định đề nghị bổ sung thêm nội dung về tiến độ thực hiện trong năm 2021, sự cần thiết của báo cáo bổ sung thêm đánh giá, đặc điểm, tình hình…, xem lại cách thức điều tra cho phù hợp, tăng cường thu mẫu ở các địa bàn có nuôi tôm siêu thâm canh.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên tại cuộc họp. Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện việc điều tra đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định./.

Số lượt xem: 179

Yến Huê - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn