Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Tin thời sự
Chủ nhật, 27/03/2022, 20:29
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024.

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 497/STNMT-VP về việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin pháp lý; tiếp nhận và hỗ trợ, tư vấn kịp thời cho doanh nghiệp về những phản ánh, kiến nghị vướng mắc pháp lý về tài nguyên và môi trường.

Theo đó, các phòng, chi cục, đơn vị khi tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường cần nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ chế, chính sách, hỗ trợ đối với doanh nghiệp trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định; Thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về pháp lý để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở trả lời, phúc đáp kịp thời cho doanh nghiệp.

 

Số lượt xem: 71

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn