Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm viên chức

Tin thời sự
Thứ tư, 08/01/2020, 11:24
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm viên chức

Nhằm tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Văn phòng Đăng ký đất đai. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hải. Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm ông Cao Tài Đức, Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hải thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hải thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

Mong rằng với cương vị mới ông Cao Tài Đức phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa huyện và cùng tập thể Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 

Số lượt xem: 26

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn