Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án khắc phục hạn hán, chống xâm nhập mặn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu

Bảo vệ môi trường
Thứ sáu, 16/03/2018, 13:17
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án khắc phục hạn hán, chống xâm nhập mặn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét tuyến kênh trục Hòa Bình nhằm khắc phục hạn hán, chống xâm nhập mặn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Giao thông vận tải; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Bình.

Thay mặt chủ đầu tư, Bà Lê Thị Diệu Linh – Phó Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.

Dự án hoàn thành góp phần cung cấp nước phục vụ sản xuất, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô, tạo thuận lợi khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dự án, tạo thuận lợi trong giao thông thủy; cấp thoát nước cho khoảng 9.000 ha diện tích đất nông nghiệp với bán kính ảnh hưởng qua 02 huyện Hòa Bình và Phước Long của tỉnh Bạc Liêu; giúp dự trữ nước, dẫn nước ngọt chống hạn cho khoảng 11.250 ha đất tự nhiên. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp khoảng 9.000 ha, đất khác khoảng 2.250 ha; cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông thủy nội vùng và liên vùng; tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

Để hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, các Ủy viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần xem lại tên báo cáo, đề nghị thống nhất với Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hiện trạng sử dụng đất cần thể hiện rõ phần đất bố trí bãi đổ của ai; bổ sung phần đánh giá tác động giai đoạn thi công cầu, cống, nâng cấp đê; tác động khi nạo vét bùn, sự cố sạt lở, an toàn giao thông; cần đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể trong quá trình nạo vét, bùn; chương trình giám sát môi trường cần tính toán cho thực tế (giám sát giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công); …

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên. Kết thúc cuộc họp ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường

 

Số lượt xem: 114

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn