Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu”.

Tài nguyên Biển
Thứ ba, 04/10/2016, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu”.

Sau thời gian triển khai thực hiện các bước của đề án. Ngày 30/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu” do Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng Duyên Hải thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Buổi họp do Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tham dự có các thành viên trong Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên Nước – Khoáng sản.

Sau khi đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung trong đề án, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, góp ý, nhận xét đề án giúp cho việc nghiên cứu trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả cao trong việc điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển.

Kết thúc buổi họp, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá cao các nội dung góp ý của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đồng thời đề nghị Trung tâm Quy hoạch quản lý tổng hợp vùng Duyên Hải sớm cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yến Huê - Chi cục Biển

 

Số lượt xem: 355

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn