Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu”.

Tài nguyên Biển
Thứ ba, 04/10/2016, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu”.

Sau thời gian triển khai thực hiện các bước của đề án. Ngày 30/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển tỉnh Bạc Liêu” do Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng Duyên Hải thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Buổi họp do Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tham dự có các thành viên trong Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hải; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên Nước – Khoáng sản.

Sau khi đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung trong đề án, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, góp ý, nhận xét đề án giúp cho việc nghiên cứu trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả cao trong việc điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển.

Kết thúc buổi họp, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá cao các nội dung góp ý của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đồng thời đề nghị Trung tâm Quy hoạch quản lý tổng hợp vùng Duyên Hải sớm cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yến Huê - Chi cục Biển

 

Số lượt xem: 83

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn