Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức thẩm định đề cương “Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Báo cáo nghiệm thu dự án“Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Tài nguyên nước
Thứ hai, 16/11/2020, 16:13
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức thẩm định đề cương “Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Báo cáo nghiệm thu dự án“Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1992/UBND-KT ngày 13 tháng 5 năm 2020 và Công văn số 2328/UBND-KT ngày 28 tháng 6 năm 2017.  

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định đề cương “Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” do Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Môi trường Miền Nam và Báo cáo nghiệm thu dự án “Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Viện Kỹ thuật Biển thực hiện.

Hội đồng thẩm định gồm ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải; Đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Mục tiêu đề cương “Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” là Điều tra, đánh giá bổ sung trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Công bố và ban hành các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; Biên tập bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên phần mềm Acrgis trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý, cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và làm cơ sở khoa học để định hướng khai thác nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu của dự án “Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là xác định được các kênh, rạch, sông cần phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và xây dựng được các phương án cũng như các kênh rạch ưu tiên cần phải được xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước nhằm nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác quản lý, phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, lấn, chiếm ven bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và các ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp. Ông Lữ Thanh Tùng giao Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai đảm bảo tiến độ theo quy định./.

                         

Số lượt xem: 181

  Vũ Thị Hồng Ngọc - Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn