Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 01)

Bảo vệ môi trường
Thứ tư, 24/06/2020, 16:23
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 01)

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 01) theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu.

 Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng phòng dự án và công nghệ môi trường, Công ty tư vấn điện Miền Nam, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 01).

 Mục tiêu của dự án là xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ, là nơi để ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất; tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ ngành công nghiệp tôm của tỉnh Bạc Liêu, của vùng bán đảo Cà Mau và vùng trọng điểm tôm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; góp phần đẩy mạnh phát triển ngành tôm cả nước theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, phát triển bền vững.

Để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án các Ủy viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung phần xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh phía sau trang phụ bìa; mô tả chi tiết cơ sở lựa chọn biện pháp thi công phù hợp; cần làm rõ chất lượng môi trường có khả năng bị tác động; bổ sung tác động mực nước biển dâng, biến đổi khí hậu; bổ sung tác động kết cấu ao đầm và biện pháp giảm thiểu tác động; cần phân tích tác động bùn nạo vét; bổ sung sự cố cháy nổ khi rà phá bơm mìn, sụt lún; …

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên. Kết thúc cuộc họp Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Số lượt xem: 358

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn