Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018

Bảo vệ môi trường
Thứ tư, 04/07/2018, 07:54
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018

Ngày 22/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018 cho 139 đại biểu là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Phòng Kinh tế, cán bộ môi trường, Phó Chủ tịch, Trưởng khóm các phường: 1, 2, 3, 5, 7, 8, Nhà Mát và Trưởng ấp các xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, các hộ dân nuôi tôm siêu thâm canh Phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo năm 2015; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản; Quyết định số 36/QĐ-UB ngày 19/02/2014 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản đối với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh.

Sau Hội nghị tập huấn, đã giúp cho các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Phòng Kinh tế, cán bộ môi trường, Phó Chủ tịch, Trưởng khóm các phường: 1, 2, 3, 5, 7, 8, Nhà Mát và Trưởng ấp các xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, các hộ dân nuôi tôm siêu thâm canh Phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, nhằm nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

Số lượt xem: 46

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn