Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TỔ CHỨC HỌP NGHIỆM THU NHIỆM VỤ: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Bảo vệ môi trường
Thứ ba, 19/12/2017, 14:38
Màu chữ Cỡ chữ
TỔ CHỨC HỌP NGHIỆM THU NHIỆM VỤ: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 13/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng, quản lý bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện lãnh đạo của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Trọng Ngọc, Trưởng phòng tư vấn Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Việt Bách Khoa, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cáo Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng, quản lý bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mục  tiêu của nhiệm vụ là hình thành cơ chế phối hợp, cập nhật thông tin dữ liệu về môi trường thông qua bộ phiếu chỉ thị môi trường của tỉnh Bạc Liêu nhằm giúp cung cấp các thông số cho việc đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường, hoạch định chính sách và chiến lược môi trường, đồng thời sử dụng để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

Để hoàn chỉnh nghiệm thu nhiệm vụ, các Ủy viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần bổ sung thêm nội dung cần tập trung làm rõ thứ tự ưu tiên theo vấn đề kinh tế, xã hội hiện tại và Sở sẽ phân công trách nhiệm lại cho phù hợp, số liệu báo cáo cần thống nhất  lại và có khuyến cáo để cập nhật, xử lý từ năm 2017 trở về sau.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên. Kết thúc cuộc họp ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Yến Huê - Chi cục Bảo vệ môi trường

 

Số lượt xem: 66

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn