Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức họp thẩm định đề cương nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Bảo vệ môi trường
Thứ hai, 16/07/2018, 09:37
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức họp thẩm định đề cương nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1782/UBND-KT ngày 07/5/2018 về việc điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện bảo vệ môi trường năm 2018.  Ngày 9/7/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định đề cương nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Việt Bách Khoa là đơn vị thực hiện.

Đại diện Hội đồng thẩm định Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện lãnh đạo của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Hòa Bình, Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi , thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu tham dự cuộc họp.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Trần Đình Quốc, đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung đề cương nhiệm vụ Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mục tiêu của nhiệm vụ là điều tra, khảo sát và nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường tại mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, để có cơ sở đưa ra quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với mô hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh để bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp. Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai điều tra khảo sát trên đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Yến HuêChi cục Bảo vệ môi trường

 

Số lượt xem: 51

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn