Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đo đạc - Bản đồ
Thứ sáu, 14/03/2014, 07:05
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

              Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là dự án 513).

Ông Dương Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - thành viên Ban chỉ đạo

dự án 513 phát biểu tại Hội nghị.

Đối tượng tham dự tập huấn là lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn kỹ thuật phân định địa giới hành chính trên biển, sông, kênh và rạch; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính.

Theo kế hoạch triển thực hiện án 513 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến hết năm 2015.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nắm được các nội dung, công việc cần thực hiện của dự án 513 để cùng với đơn vị thi công triển khai thực hiện tại địa phương theo đúng quy định.

Hồ Thị Hồng Lý

Phòng Quản lý đất đai

 

Số lượt xem: 98

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn