Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xin ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khoáng sản và các Nghị định

Bảng giá đất
Thứ hai, 11/03/2013, 08:51
Màu chữ Cỡ chữ
Xin ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khoáng sản và các Nghị định

Dự thảo lần 2: Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

Tải tài liệu dự thảo Nghị định tại đây:

Dự thảo Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản

 

Thông tư Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung của Nghị định số /2011.NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật khoáng sản

 

Tải nội dung Thông tư tại đây

 Thông tư hương dẫn thực hiện nội số nội dung của Nghị định số /2011.NĐ-CP ngày tháng năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật khoáng sản

Thông tư Quy định chi tiết về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

 Thông tư Quy định chi tiết về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

 

Nghị Định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Dự thảo lần 2)

 TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
 Nghị Định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Dự thảo lần 2)

 

Tờ trình Chính phủ về Nghị định quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quí vị tải tài liệu tại đây:

 TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản (Dự thảo lần 2)

 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản

Số lượt xem: 533

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn