Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) (15/11/2016)
Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện: Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 18/10/2016 về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng ...
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch tổ chức, thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 (20/10/2016)
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016”. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 18 tháng 10 năm 2016. Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn