Thống kê tin bài
Có 1 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/12/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin thời sự Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2021 02/12/2021 19:33 Đoàn Công Tấn
Có 1 kết quả
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn