Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Dự án - hạng mục đầu tư - đấu thầu - mua sắm công
Dự án - hạng mục đầu tư - đấu thầu - mua sắm công
Màu chữ Cỡ chữ
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU ĐANG THỰC HIỆN

TT

Tên dự án, chương trình

Dự kiến thời gian hoàn thành

1

Dự án đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Bạc Liêu.

Quý IV/2019

2

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin địa chính huyện Vĩnh Lợi.

Quý IV/2019

3

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình

Quý IV/2019

4

Phương án – dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.

Quý II/2020

5

Dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu.

2019 – 2020

6

Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Quý IV/2019

7

Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

2019-2020

8

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo xử lý ô nhiểm triệt để bãi chôn lấp rác thải huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Quý II/2020

9

Dự án đầu tư xây dựng công trình Lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ tại bãi rác tập trung xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Quý IV/2019

10

Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bạc Liêu

2019 – 2020

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển tỉnh Bạc Liêu

2019 – 2020

12

Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2019 – 2020

13

Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2020

 

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn