Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2020
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (31/03/2023)
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tiếp, bằng văn bản hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tại địa chỉ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, ...
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (31/03/2023)
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tiếp, bằng văn bản hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tại địa chỉ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, ...
Đường dây nóng (25/06/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu như sau: 1. Số điện thoại ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” (29/03/2023)
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, diễn ra Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức tại đầu cầu Hà Nội. Sở Tài nguyên và ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành (29/03/2023)
Ngày 23/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành cho hơn 130 đại biểu là đại diện các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các ...
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/03/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2023; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2023. Dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ...
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/03/2023)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh về việc xin chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính; Kết ...
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (08/03/2023)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó, có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ...
image001 (20).jpg (08/03/2023)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó, có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu (08/03/2023)
Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Hội đồng thẩm định có ông Lữ Thanh ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn