Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2021 (02/12/2021)
Thực hiện Công văn số 765/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4 có mức sống trung bình đang gặp khó khăn năm 2021. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh giúp ...
Đường dây nóng (25/06/2020)
            1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh ...
tb 113 so_dd.signed.pdf (24/11/2021)
Icon Image
Tải Thông báo 113/TB-STNMT tại đây!
Kết quả công tác tuần 45 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ...
tb 106 so_dd.signed.pdf (15/11/2021)
Icon Image
Tải Thông báo tại đây!
qd 507 so.pdf (15/11/2021)
Icon Image
Tải Quyết định tại đây!

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn