Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2017
Kết quả tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực nghiêm túc và đạt kết quả như sau:

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 (25/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 22/9/2017 tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 (17/08/2017)
Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 – 2021. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và ...
Ngày Pháp luật Việt Nam 2017: Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp (20/07/2017)
Icon Image
Chủ đề Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành ...
Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (30/05/2017)
Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, đất và nước cho công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường, tổng cộng có 74 đại biểu tham dự. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng (23/05/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 22 thánh 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 29/KH-STNMT về việc triển khai thực ...
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) (15/11/2016)
Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện: Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 18/10/2016 về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng ...
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch tổ chức, thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 (20/10/2016)
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016”. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 34/KH-STNMT ngày 18 tháng 10 năm 2016. Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn