Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/11/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 46 1. Văn phòng Sở Lập văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND cấp huyện. 2. Thanh ...
Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (10/11/2020)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý ...
Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (03/11/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 1. Văn phòng Sở Triển khai rà soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề 06 tháng cuối năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân thường xuyên: 01lượt (01 ...
Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát, thống kê, đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch Vụ công tỉnh Bạc Liêu; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tiến độ thực hiện công trình phần việc chào mừng Đại hội Đại ...
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (20/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh: Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp ...
Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (05/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, ...
Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/09/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, ...
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (21/09/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý ...
Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/09/2020)

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét cấp kinh phí thực hiện điều tra, thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Sở Nội vụ tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; công tác cải cách hành chính quý III năm 2020. 2. ...

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động tiếp sức đến trường trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (08/09/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 06/7/2020 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức đến trường” năm học 2020-2021; Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐCS ngày 14/01/2020 của BCH Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; Được sự chấp thuận của BTV Đảng ủy Sở ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn