Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (11/05/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 1. Văn phòng Sở Tham mưu Lãnh đạo Sở làm việc với Đoàn chuyên gia lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trao vốn cho 08 hộ cận nghèo xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh (06/05/2021)
Icon Image
Nhằm nhiệt liệt hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 01/5. Chiều ngày 29/4/2021, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bạc Liêu đã diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa các đội: Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát môi trường; ...
Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/04/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 15 1. Văn phòng Sở Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 2. Thanh tra Sở Tiếp dân thường xuyên: ...
Kết quả công tác tuần 14; phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (20/04/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Sở Nội vụ về số lượng và danh sách công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên hoặc tương đương; Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ ...
Kết quả công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/04/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 1. Văn phòng Sở Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng hoàn ...
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (07/04/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 1. Văn phòng Sở Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện Trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh ...
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường (31/03/2021)
Icon Image
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Cụm trưởng Cụm Thi đua số IX năm 2020 - Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị gồm ...
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (31/03/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xem xét giao kinh phí thuộc kế hoạch vốn năm 2021 cho Dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 tỉnh Bạc Liêu. Tổ ...
Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/03/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 10 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự về việc xác định số lượng, vị trí, ranh giới khu vực cấm bay, hạn ...
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (10/03/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Báo cáo Sở ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn