Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 10/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khoá XVI) Kết quả công tác tuần 44; phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 43; phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, 11/2022 tại các Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 25/10/2022, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (12 người). Dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 30/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giao khu vực biển. Lấy ý kiến đóng góp các sở, ngành, đơn vị có liên quan về dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TU ngày 29/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024; Báo cáo UBND tỉnh về việc xin chủ trương cho phép khảo sát lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Phước Long và huyện Hồng Dân; Đánh giá thực trạng thi hành chính sách, pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu về việc báo cáo kết quả  thực hiện các dự án mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất chỉ đạo tổ chức triển khai Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Tổng cục Môi trường: Kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải. Tổ chức thẩm định cấp 02 Giấy phép môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.815 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.153 hồ sơ; còn 1.662 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 286 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Rà soát nâng bậc lương và phụ cấp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất tại dự án Khu dân cư ven sông huyện Hòa Bình. Xác minh vụ khiếu nại của công dân huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tổng hợp Danh sách các cơ sở có hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo ý kiến hội đồng thẩm định. Kiểm tra thực tế hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất của các tổ chức phục vụ thẩm định cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 95,00 m2 đất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Bạc Liêu quản lý thuộc dự án Khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng để giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ dân; Thu hồi 797,0m2 đất của UBND xã Hưng Thành quản lý và giao cho Công an tỉnh để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu, đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Huyện Kệ trên địa bàn huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc phối hợp trả lời nội dung kiến nghị của hội viên, nông dân tỉnh phục vụ Hội nghị Đối thoại với nông dân của Chủ tịch UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường hỗ trợ thùng phân loại rác thải tại nguồn.                                                          

Số lượt xem: 87

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn