Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ năm, 15/09/2022, 18:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 36

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường; Sở Tư pháp tình hình thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/8/2022; Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính quý III năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 03 lượt (03 người). Triển khai Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 30/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Lợi. Báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội thực hiện chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Bình Dương xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án đầu tư xây dựng Chợ Vĩnh Hưng tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi; Gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Bạc Liêu và Công ty TNHH hệ thống Giáo dục Tâm Tâm. Thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ A và Trụ sở mới UBND xã Vĩnh Hậu thuộc huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Lấy ý kiến góp ý các Sở, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định các hồ sơ về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép của UBND tỉnh và dự thảo Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2023, Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 3.223 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.243 hồ sơ; còn 1.989 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 206 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 37

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 126-KL/TU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá (XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá (XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thông tin giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Lập văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định các hồ sơ về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép của UBND tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần xây dựng và bảo trì Công trình giao thông 719 xin chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông nhựa nóng nâng công suất từ 50 tấn/giờ lên 120 tấn/giờ.

 

Số lượt xem: 33

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn