Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Chủ nhật, 04/09/2022, 19:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 34

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Công an tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh tình hình hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh sách công chức, viên chức, người lao động đóng quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Hướng dẫn công dân gửi đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Triển khai các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Triển khai các sở, ngành, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 126-KL/TU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 và Kế hoạch số 316-KH/BCSĐBTNMT ngày 05/8/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Công ty TNHH Đầu tư phát triển Chợ - Siêu thị Việt Mai xin kiến nghị giải quyết hồ sơ xin thuê đất xây dựng chợ Hòa Bình tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Hướng dẫn UBND thành phố Bạc Liêu lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định các hồ sơ về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tập huấn công tác bảo vệ môi trường tại huyện Hòa Bình và thị xã Giá Rai.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 3.203 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.025 hồ sơ; còn 2.178 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 305 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 35

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Ban hành Quyết định về việc thanh tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Triển khai các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 107,50m2 đất do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu quản lý để giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân tại phường 1; xin điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi 14.100,91m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và cho Công ty Cổ phần cơ khí Môi trường Việt Nam thuê tại phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thông báo cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu. Tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan, UBND thành phố Bạc Liêu về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 xin chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông nhựa nóng nâng công suất từ 50 tấn/giờ lên 120 tấn/giờ. Ban hành Kế hoạch hỗ trợ mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost tại các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu.

 

Số lượt xem: 40

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn