Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 29; phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 27/07/2022, 10:05
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 29; phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Triển khai thực hiện Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Thông báo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hoàn chỉnh dự thảo Kết luận kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thông báo diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, đặc trưng mực nước dưới đất, độ mặn và tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 557,7m2 đất của UBND xã Định Thành A, huyện Đông Hải quản lý và giao cho Công an tỉnh Bạc Liêu để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Định Thành A; Báo cáo UBND tỉnh về việc Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III đề nghị chấp thuận vị trí bãi đổ đất nạo vét công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Vàm Lẻo - Bạc Liêu - Cà Mau (KM0+000 đến Km18+055). Hướng dẫn 03 tổ chức lập hồ sơ xin giao đất theo quy định.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Triển khai các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý II/2022 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 5.038 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 2.119 hồ sơ; còn 2.919 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 376 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 30

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (ước thực hiện cả năm 2022), xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kết quả xử lý và trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

2. Thanh tra Sở

Dự thảo báo cáo Kết luận kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Thông qua Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với vị trí dự án Nhà máy điện LNG tại tỉnh Bạc Liêu. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Bạc Liêu xin thuê 382,2m2 đất tại khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Phối hợp Sở Tài chính, UBND thành phố Bạc Liêu về việc rà soát, báo cáo các nội dung liên quan việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Phường 2, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025.

Số lượt xem: 39

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn