Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội thảo trực tuyến “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh ban hành Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 20 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bạc Liêu Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Thẩm định đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 07; phương hướng, nhiệm vụ tuần 08 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 04/08/2021, 13:37
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Quyết định năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; báo cáo Sở Tư pháp công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon; dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu; dự thảo Bộ tiêu chí phân vùng và Tiêu chí, chỉ tiêu quy hoạch trong Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình UBND tỉnh gia hạn 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Thiên Phước tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai diện tích 24.484,30m2; Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tại Khu công nghiệp Trà Kha phường 8, thành phố Bạc Liêu, diện tích 2.000m2. Hướng dẫn 01 tổ chức lập hồ sơ xin giao đất thực hiện dự án xây dựng Trụ sở cơ quan. Thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cấp 01 Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Tiếp tục thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý II năm 2021 cho các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 52 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 134 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 10 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 03 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 05 hồ sơ; Đăng ký thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: hoàn thành 33 hồ sơ; Đăng ký chuyển từ hộ gia đình sang cá nhân: hoàn thành 05 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 181 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đính chính sai sót: hoàn thành 21 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 21 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất 139 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 152 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 30

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC được chuẩn hóa để phục vụ xây dựng quy trình điện tử.

2. Thanh tra Sở

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, xử lý đơn thư theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh vụ khiếu nại của các hộ dân trên địa bàn thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình Hội đồng thẩm định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất của dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và Hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Hướng dẫn UBND huyện Hòa Bình xét duyệt hồ sơ kê khai đăng ký thuộc Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 trên địa bàn tỉnh.         

Số lượt xem: 9922

  Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn