Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu tổ chức
Sơ đồ tở chức (24/06/2020)
   
Nhân sự lãnh đạo (24/06/2020)
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA LÃNH ĐẠO SỞ                 Họ và tên: Phạm Quốc Nam;     Giới tính: Nam.  - Năm sinh: 1962.  - Quê quán: xã Hưng Phú, huyện ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn