Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Màu chữ Cỡ chữ
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng dự và chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự có: ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện chủ đầu tư; ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ và Đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thay mặt chủ đầu tư, bà Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Ban Kỹ thuật Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung  báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của báo cáo là xác định được các vấn đề về môi trường chính và các nguyên nhân gây ra sự biến đổi môi trường chính khi thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đánh giá được các tác động của từng thành phần môi trường chính và dự báo xu thế biến đổi tác động đến môi trường, từ đó đề xuất ra các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khi thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh. Qua đó, nhằm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu góp phần bảo tồn và phát triển bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn các nguồn gen tự nhiên nguy cấp, quý hiếm, các nguồn gen cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao của tỉnh Bạc Liêu, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học; duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái nhằm tận dụng khai thác để phát triển loại hình du lịch sinh thái, đồng thời thúc đẩy phát triển bảo vệ kinh tế - xã hội của tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Để hoàn chỉnh báo cáo nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu các ủy viên Hội đồng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phân tích khái quát mối quan hệ giữa quy hoạch này với các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; dự báo hoạt động đối với xu hướng biến đổi khí hậu, đồng thời phân tích chi tiết hơn về hoạt động đến khả năng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; …

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến của các ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của các ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các ủy viên. Kết thúc cuộc họp ông Lê Minh Chiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn sớm chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trình Hội đồng thẩm định xem xét và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn