Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Công văn số 3325/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 8/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8, 9/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 08 năm 2022 Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7, 8/2022 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/09/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thực trạng, số lượng, chất lượng và danh sách công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng; Sở Nội vụ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày ...
Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (21/09/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III/2022. Báo cáo Công ...
Kết quả công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/09/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 36 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường; Sở Tư pháp tình hình thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/8/2022; Sở Nội vụ về công tác cải ...
Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (04/09/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 34 1. Văn phòng Sở Báo cáo Công an tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh tình hình ...
Kết quả công tác tuần 32; phương hướng, nhiệm vụ tuần 33 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/08/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 32 1. Văn phòng Sở Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về thực trạng công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc rà soát, đăng ký Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2022); Tình ...
Kết quả công tác tuần 30; phương hướng, nhiệm vụ tuần 31 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (02/08/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 30 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai Chương trình xây dựng Quyết định năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ tình hình công chức, viên chức nghỉ thôi việc từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022; Sở Kế hoạch và Đầu ...
Kết quả công tác tuần 29; phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/07/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước năm 2022 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của ...
Kết quả công tác tuần 27; phương hướng, nhiệm vụ tuần 28 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (12/07/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 27 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND tỉnh khóa X; kết quả thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành ...
Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (06/07/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 26 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ tình hình thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. 2. Thanh tra Sở Tiếp công dân ...
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/06/2022)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn