Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021 Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/09/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh: Phê duyệt dự toán phát sinh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; xem xét giao kinh phí (theo phân kỳ năm ...
Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (04/08/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Quyết định năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân ...
Kết quả công tác tuần 28, phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/07/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 28 1. Văn phòng Sở Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 2. Thanh tra Sở Tổng hợp ý kiến giải trình của các đơn vị được thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về bảo ...
Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (13/07/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 26 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát lập Danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 2. Thanh tra Sở Tiếp ...
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (05/07/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25 1. Văn phòng Sở Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động Hệ thống quản lý văn bản liên thông 06 tháng đầu năm 2021. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 2. ...
Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/06/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 23 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế; Sở Tư pháp tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ...
Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/06/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 22 1. Văn phòng Sở Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Triển ...
Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (07/06/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xem xét giao kinh phí thiết lập bản đồ khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các thiết bị siêu nhẹ tỉnh Bạc Liêu. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện ...
Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu về công tác cán bộ (27/05/2021)
Chiều ngày 24/5/2021, tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường với sự có mặt của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, được sự Ủy quyền của Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lữ Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở công bố Quyết định 458-QĐ/ĐUK  ngày 11 tháng 5 năm 2021 ...
Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (25/05/2021)
Icon Image
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Triển khai ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn