Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin hoạt động
Kết quả công tác tuần 45 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ...
Kết quả công tác tuần 44 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (09/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Nội vụ kết ...
Kết quả công tác tuần 43 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (02/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 1. Văn phòng Sở Ban hành Quyết định phê quyệt gói thầu dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Quyết định phê quyệt gói thầu mua thùng ...
Kết quả công tác tuần 42 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi ...
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường (18/10/2021)
Icon Image
Chiều ngày 14/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng dự Hội nghị có các Phó ...
Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (13/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. 2. Thanh ...
Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (06/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực ...
Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/09/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực tài nguyên nước, tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, ...
Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (22/09/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh: Phê duyệt dự toán phát sinh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; xem xét giao kinh phí (theo phân kỳ năm ...
Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (04/08/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 29 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Quyết định năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), Hội đồng nhân ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn