Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin nổi bật
Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2021 (02/12/2021)
Thực hiện Công văn số 765/UBND-KGVX ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4 có mức sống trung bình đang gặp khó khăn năm 2021. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh giúp ...
Kết quả công tác tuần 45 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (16/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ...
Kết quả công tác tuần 44 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 45 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (09/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 1. Văn phòng Sở Báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động đối ngoại năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; kết quả thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Nội vụ kết ...
Kết quả công tác tuần 43 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 44 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (02/11/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 1. Văn phòng Sở Ban hành Quyết định phê quyệt gói thầu dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Quyết định phê quyệt gói thầu mua thùng ...
Kết quả công tác tuần 42 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (27/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi ...
Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm (21/10/2021)
Icon Image
Sáng ngày 19/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lợi, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi triển khai chương trình đổi rác thải nhựa lấy gạo và đường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, cụ thể như sau: Đổi 02kg rác thải ...
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường (18/10/2021)
Icon Image
Chiều ngày 14/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Bình Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng dự Hội nghị có các Phó ...
Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng (18/10/2021)
Icon Image
Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về xử lý chất thải và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Đồng thời công khai, minh bạch việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với việc ...
Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (13/10/2021)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. 2. Thanh ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn